How do I install a kickstand on a STRIDA 5.0, LT or SX ?

How do I install a kickstand on a STRIDA 5.0, LT or SX ?


< Support / FAQ

Deze handleiding gaat ervan uit dat er nog geen kickstand gemonteerd is en dat u een STRIDA 5, LT of SX heeft, of een soortegelijk model met vergelijkbare trapas. Voor de EVO 3S is er een uits andee handleiding.

  1. Remove the bolt and washer that is on the bottom of the bottom bracket.
  2. Install the kickstand as shown in the diagram below:
How do I install a kickstand on a STRIDA 5.0, LT or SX ?

  1. Eventually, the kickstand will be on like this:
How do I install a kickstand on a STRIDA 5.0, LT or SX ?