Strida via je werk of zakelijk bestellen?

STRIDA via je werk of zakelijk bestellen?

De Belgische overheid heeft middels een aantrekkelijke aftrekpost het gebruik van de fiets voor woon-werk verkeer zeer aantrekkelijke gemaakt. Onderstaand een korte samenvatting over deze interessante regeling en hoe dat kan helpen bij de aanschaf van een plooifiets.

De aanleiding

Om het milieu een handje te helpen heeft de Belgische regering een aantal maatregelen genomen om het gebruik van de fiets te stimuleren.

Voordeel

Belastingvoordeel bij het gebruik van een fiets voor woon-werk verkeer kan voordeel leveren voor zowel de werknemer als werkgever door de zogenaamde fietsvergoeding. Een fietsvergoeding is een kilometervergoeding van de werkgever aan de werknemer / het personeel die hun woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk met de fiets doen. Die fietsvergoeding zorgt voor een dekking van de kosten voor de fietser, en moet vooral meer werknemers aanzetten hun fiets te gebruiken.

Cijfers

Ieder jaar kunnen deze cijfers anders worden bepaald. De meest actuele informatie zoals op de site van de FOD:

De kilometervergoeding is vrijgesteld van belasting tot 0,24 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019. Met andere woorden, zolang het bedrag van de kilometervergoeding niet meer is dan 0,24 euro per afgelegde km voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019 moet hier geen belasting op betaald worden. Als de werkgever een hogere kilometervergoeding toekent, is het restbedrag belastbaar als beroepsinkomsten.

Een rekenvoorbeeld: 960 euro aftrekpost per jaar!

Zeg dat u 20km per dag fietst van en naar uw werk, eventueel aangevuld met OV, dan komt het vrijgestelde bedrag bij 200 dagen reizen al neer op: 200*20*0.24 = 960 euro. Herhaal dit u over meerdere jaren, en een STRIDA plooifiets is al snel terugverdient!

Kan dat ook met een plooifiets?

Zeker en vast! – FOD Financiën zegt hierover: 

Het rijwiel:
Elk voertuig met 2 of meer wielen: dat via pedalen of handgrepen met spierkracht wordt aangedreven (…) bakfietsen, aangepaste fietsen voor mindervaliden (3 wielen, aandrijving via handgrepen,…), plooibare fietsen,(…)

Daarnaast is toekenning van een fietsvergoeding niet gelinkt aan het type fiets. De enige voorwaarde om een vrijgestelde fietsvergoeding te ontvangen, is het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen.

Bekijk dus snel onze modellen plooifietsen en maak gebruik van deze lucratieve aftrekpost!

Op deze informatie kan geen aanspraak worden gemaakt en kijk altijd uitsluitend naar de informatie van de overheid om zekerheid te hebben. Kijk voor de meest actuele informatie van de FOD Financiën op financien.belgium.be:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/fiets